Trelänsleden

Säsong 2016

Fiske

Sportfiske har i Nedre Dalälven många möjligheter i Färnebofjärden och Bysjöns fiskevårdsområde med biflöden och med forsfiske i Leknäs, Forsbo samt Tyttboforsfiske som omfattar de tre forsarna Härsingen, Balen och Tyttboforsen med en fallhöjd på 4,5 meter. Tyttbo har ett 3 km långt forsfiskeområdet där det finns gångstråk och vindskydd med fina grillplatser. Tyttbo fisket har harr, öring, gädda och gös.

 

I Färnebofjärdens nationalpark satsas det på utveckling av turism och fiske, i såväl Tyttboområdet som Sevedskvarn och Skekarsbo som ingår i nationalparken.

 

Intentionen med denna satsning är att öka antalet besökare i parken, antal övernattningar samt att öka tillgången till fisket, även för handikappade i och omkring Tyttboforsen. Samtidigt vet vi också att intresset för fritidsfiske ökar mycket i hela Sverige.

 

 

 

 

Hovnäs Färja, By Kyrkby Tel 0706639571 Bankgiro 5335-4775

Tidtabell

Vi har ingen tidtabell utan färjan går på anrop från Västmanlandsidan ca 2 minuter efter anrop och färjan ligger alltid med Dalasidan som hemma hamn.

 

Info ges av:

Hovnäs Färja, By Kyrkby

Tel 070 - 6639571