Fiske

Sportfiske har i Nedre Dalälven många möjligheter i Färnebofjärden och Bysjöns fiskevårdsområde med biflöden och med forsfiske i Leknäs, Forsbo samt Tyttboforsfiske som omfattar de tre forsarna Härsingen, Balen och Tyttboforsen med en fallhöjd på 4,5 meter. Tyttbo har ett 3 km långt forsfiskeområdet där det finns gångstråk och vindskydd med fina grillplatser. Tyttbo fisket har harr, öring, gädda och gös.

I Färnebofjärdens nationalpark satsas det på utveckling av turism och fiske, i såväl Tyttboområdet som Sevedskvarn och Skekarsbo som ingår i nationalparken.

Intentionen med denna satsning är att öka antalet besökare i parken, antal övernattningar samt att öka tillgången till fisket, även för handikappade i och omkring Tyttboforsen. Samtidigt vet vi också att intresset för fritidsfiske ökar mycket i hela Sverige.