Historik

Föreningen Trelänsleden är en ideell förening och är belägen i Dalarnas sydliga del i Avesta Kommun, By kyrkby, och omfattar området Österviken och Tyttbo. Området är beläget där fyra län möts nämligen Dalarna, Västmanland, Uppland och Gävleborgs län men behållit namnet Trelänsleden oavsett nya länsindelningen.

För medlemskap innebärande fria resor hela säsongen betalar man 350SEK

I slutet av 80-talet fick Trelänsleden för en symbolisk summa överta en lokal från IOGT-NTO efter att lokalen stått oanvänd. Lokalen byggdes under 1920-talet där bönder i trakten var delaktiga och bidrog med virke. 1990 genomfördes en genomgripande renovering av lokalen. I dag används byggnaden som samlingslokal vid olika tillfällen och som övernattningsmöjlighet.

Trelänsleden arbetar för en levande landsbygd där folk kan leva, bo och försörja sig och som ett led i detta driver föreningen en färjeförbindelse över Dalälven.

Transportleden eller förbindelsen över Nedre Dalälven, mellan Botebo och Hovnäs har funnits sedan 1915, då fanns en pråm som roddes över älven. På den tiden kunde man frakta en häst och en mindre vagn. Efter ett decenniums debatterande sjösattes den första färjan 1924. Den färjan följde en styrlina som drogs med dragträn. Därav namnet linfärja. När Vägverket 1986 beslutade att lägga ner färjförbindelsen bildades Trelänsleden för att med hjälp av ideella krafter driva färjan i egen regi. Idag är denna färja enda bilfärjan över dalälven och färjan har en viktig roll som del av den infrastruktur som leder trafiken mellan Västmanland, Dalarna och Gästriklands län över Dalälven. Färjan är därför en mycket viktig transportled och förbindelse för ortens invånare och dess arbete inom jord, lantbruk och industri eftersom man i flertal pendlar över älven.

I området finns också Tyttbo, Leknäs och Forsbo forsfiske samt Färnebofjärdens nationalpark varför det är extra intressant att underlätta tillgängligheten till dessa attraktioner.