Föreningen Trelänsleden: En ideell förening som strävar efter att bevara och främja landsbygden

Föreningen Trelänsleden är en ideell förening som är belägen i Avesta Kommun, By kyrkby, i Dalarnas sydliga del. Föreningen strävar efter att bevara och främja landsbygden i området, där fyra län möts – Dalarna, Västmanland, Uppland och Gävleborgs län. Trelänsleden omfattar området Österviken och Tyttbo och har behållit sitt namn trots de nya länsindelningarna.

Medlemskap och föreningens historia

För att bli medlem i föreningen och få tillgång till fria resor under hela säsongen, betalar man endast 350 SEK. Föreningen grundades på 1980-talet och fick en symbolisk summa för att överta en lokal från IOGT-NTO, som stått oanvänd. Lokalen byggdes på 1920-talet med bidrag från bönder i trakten och har sedan renoverats på 1990-talet. Idag används lokalen som samlingslokal vid olika tillfällen och som övernattningsmöjlighet.

Färjeförbindelse över Dalälven

Trelänsleden arbetar för att främja en levande landsbygd där folk kan leva, bo och försörja sig. Som ett led i detta driver föreningen en färjeförbindelse över Dalälven. Transportleden eller förbindelsen över Nedre Dalälven mellan Botebo och Hovnäs har funnits sedan 1915, då en pråm roddes över älven. Efter debatterande under ett decennium sjösattes den första färjan 1924. Färjan följde en styrlina som drogs med dragträn, vilket gav den namnet linfärja.

År 1986 beslutade Vägverket att lägga ner färjförbindelsen, vilket ledde till bildandet av Trelänsleden. Genom ideella krafter driver föreningen färjan i egen regi. Idag är detta den enda bilfärjan som tar passagerare och fordon över Dalälven. Färjan har en viktig roll som del av den infrastruktur som leder trafiken mellan Västmanland, Dalarna och Gästriklands län över Dalälven. Färjan är därför en mycket viktig transportled och förbindelse för ortens invånare och dess arbete inom jord, lantbruk och industri eftersom många pendlar över älven.

Områdets sevärdheter

I området runt Trelänsleden finns flera sevärdheter. Till exempel Tyttbo, Leknäs och Forsbo forsfiske samt Färnebofjärdens nationalpark. Föreningen strävar efter att underlätta tillgängligheten till dessa attraktioner för både ortens invånare och besökare från andra platser.

Färnebofjärdens nationalpark är ett unikt naturområde med varierande landskap och vilda djur. Nationalparken erbjuder besökare möjlighet att uppleva naturen genom att vandra, fiska, paddla eller bara njuta av lugnet. Forsbo forsfiske är också en populär destination för fiskeentusiaster, där man kan fånga bland annat lax och öring.

Genom att främja tillgängligheten till dessa sevärdheter, hoppas Trelänsleden att fler människor kommer att upptäcka områdets skönhet och mångfald. Föreningen arbetar för att bevara och utveckla landsbygden, samtidigt som de erbjuder en viktig transportled över Dalälven.

Varför vi behöver bevara och främja landsbygden för en hållbar framtid

Har du någonsin stannat upp och tänkt på hur mycket landsbygden betyder för oss alla? Trots att majoriteten av världens befolkning idag bor i städer, är det viktigt att inte glömma bort vår koppling till landsbygden. I denna artikel kommer vi att titta närmare på varför det är så viktigt att bevara och främja landsbygden för en hållbar framtid.

Landsbygden är en viktig resurs för vår framtid

Förutom att landsbygden ger oss mat och naturupplevelser, är det också en viktig resurs för vår ekonomi och sysselsättning. En av de största utmaningarna vi står inför idag är att skapa en hållbar framtid där ekonomisk tillväxt och hållbarhet går hand i hand. Här spelar landsbygden en viktig roll genom att erbjuda en plats där vi kan skapa en hållbar ekonomi baserad på jordbruk och andra näringar.

Landsbygden erbjuder en unik livsstil och gemenskap

Att bo på landsbygden innebär oftast en annan livsstil än vad man är van vid i staden. Här finns möjligheten att leva mer hållbart genom att odla sin egen mat, minska avfallet och ta vara på naturens resurser på ett mer hållbart sätt. Samtidigt erbjuder landsbygden en unik gemenskap och livsstil där vi kan ha en mer avslappnad och balanserad livsstil.

Landsbygden bidrar till biologisk mångfald och en hållbar miljö

Landsbygden är också en viktig faktor för biologisk mångfald och en hållbar miljö. Genom att bevara våra kulturlandskap och våra traditionella näringar, bidrar vi till en rik biologisk mångfald. Detta är viktigt för vår överlevnad eftersom biologisk mångfald är en grundläggande förutsättning för en hållbar framtid. Det är också på landsbygden där vi har de största möjligheterna att skapa en hållbar miljö genom att minska utsläppen och ta tillvara på naturens resurser på ett mer hållbart sätt.

Hur kan vi bevara och främja landsbygden?

Nu när vi har tittat närmare på varför det är viktigt att bevara och främja landsbygden, kan vi också titta på hur vi kan göra det. Här är några saker som vi kan göra:

1. Stödja lokala näringar och jordbrukare – Genom att köpa mat från lokala producenter och jordbrukare, bidrar vi till en hållbar ekonomi på landsbygden samtidigt som vi också stödjer en biologisk mångfald och minskar vår klimatpåverkan.

2. Bevara kulturlandskapet – Genom att bevara kulturlandskapet, såsom våra traditionella stenmurar, ängar och hagar, bidrar vi till en rik biologisk mångfald. Det är också viktigt att skydda våra vattendrag och skogar från exploatering.

3. Skapa fler arbetstillfällen på landsbygden – Genom att skapa fler arbetstillfällen på landsbygden kan vi bidra till en hållbar ekonomi och sysselsättning på landsbygden. Detta kan vara allt från småföretagande till turism och kreativa näringar.

4. Investera i en hållbar infrastruktur – För att vi ska kunna leva hållbart på landsbygden är det viktigt att vi har en hållbar infrastruktur som gör det enkelt och bekvämt att resa och kommunicera med omvärlden.

5. Skapa en positiv och inkluderande miljö – För att bevara och främja landsbygden är det också viktigt att skapa en positiv och inkluderande miljö där alla är välkomna oavsett bakgrund och livsstil.

Att bevara och främja landsbygden är en viktig del av vår hållbara framtid. Genom att se landsbygden som en viktig resurs för vår ekonomi, sysselsättning och biologiska mångfald, kan vi skapa en hållbar framtid där vi kan leva i balans med naturen. Det är viktigt att vi alla tar ansvar för att bevara och främja landsbygden genom att stödja lokala näringar, bevara kulturlandskapet, skapa fler arbetstillfällen på landsbygden, investera i en hållbar infrastruktur och skapa en positiv och inkluderande miljö. Vi kan alla göra vår del för att skapa en hållbar framtid, så låt oss ta ansvar och arbeta tillsammans för en bättre värld.

Sammanfattningsvis är Föreningen Trelänsleden en ideell förening som arbetar för att bevara och främja landsbygden i Dalarnas sydliga del. Genom att driva färjeförbindelsen över Dalälven och erbjuda fria resor för medlemmar, spelar föreningen en viktig roll i den lokala infrastrukturen. Trelänsleden strävar också efter att främja tillgängligheten till områdets sevärdheter och skönhet.