Naturen

I området breder Dalälven ut sig och skapar en mycket vacker omgivning med strandängar och öppna landskap. Den krokiga vägen från By ut till Tyttbo kantas av små idylliska byar och gamla gårdar. Vid Hovnäs har man möjlighet att ta sig från Dalarna till Västmanland med färjan över till Botebo, Möklinta. På Västmanland sidan finns möjligheter att utnyttja båtrampen för den som har tillgång till egen båt eller stanna vid det gamla timmer nedsläppet för att fiska, grilla och njuta av den vackra naturen.

Väljer man att fortsätta vägen förbi Hovnäs ner till Tyttbo har man möjligheten att stanna vid de tre forsarna Härsingen, Balen och Tyttboforsen med en fallhöjd på 4,5 meter. Här finns också gångstråk och vindskydd med fina grillplatser. Där vägen sedan tar slut ligger Stad Arvids stuga och Färnebofjärden breder ut sig med öar och skär.

Området är en del av Färnebofjärdens Nationalpark som idag är en av 29 nationalparker i Sverige. Nationalparken har en unik natur och erbjuder många speciella naturupplevelser. Bl a har Författarinan Kerstin Ekman beskrivit Färnebofjärdens National park och dess viktiga ”innehåll” på ett flertal ställen i sin bok, Herrarna i Skogen.

Den speciella naturen med älvängar som periodvis översvämmas och en orörd skog har skapat förutsättningarna för ett rikt djurliv. Här finns möjligheten att träffa på älgar, rådjur, harar, mård, bäver och lodjur. Det finns även många utrotningshotade arter och fågellivet är utöver det vanliga. Här finns alla sorter av de svenska hackspettarna, tranor, fiskgjuse, örnar, lom, orre och många arter av ugglor.

En fortsatt satsning på Färnebofjärdens nationalpark och Tyttbo området med dess turism och fiske innebär ett ökat intresse för personer som vill besöka dessa attraktioner med färjan i centrum och då är färjan i Hovnäs den närmaste vägen för de besökare som kommer söderifrån. Trelänsleden och Nationalparken samarbetar i gemensamma frågor som boende, transport och fiske som ger ytterligare möjlighet för besökare i området.